طرح های اعتباری      


درخواست لیزینگ      

تغییر آدرس

تغییر آدرس


تغییر آدرس شرکت لیزینگ گردشکری


شرکت لیزینگ گردشگری به آدرس ذیل منتقل شده  و محل قبلی هیچ گونه فعالیتی ندارد.

آدرس:

تهران-خیابان یوسف آباد، نبش خیابان چهاردهم ، پلاک ۱۲۸ ، ساختمان ویرا ،طبقه دوم ، لیزینگ گردشگری

کدپستی:

۱۴۳۱۸۹۳۶۴۳
تلفنن:88723619 و 88723742